Publikační činnost

Vybrané publikace lze zakoupit v pokladně Prachatického muzea, nebo je zašleme poštou spolu s fakturou (+ poštovné a balné). Objednávky telefonicky: 388 311419, nebo emailem: skopkova@prachatickemuzeum.cz. Publikace, které nemáme na skladě jsou označeny: Nezasíláme, vyprodáno

Publikace

Výškovice. Tak to opravdu bylo

Vydalo Prachatické muzeum 2018, náklad 150, 139 str.
Cena 200,- Kč

Nezasíláme, vyprodáno

 
Publikace

Zlatá stezka 24, 2017. Sborník Prachatického muzea

2017, náklad 200 výtisků, 430 str.
Cena 220,- Kč
Anotace zde »

 
Publikace

Paul Praxl: Zlatá stezka

Město Prachatice ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice, za spoluúčasti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Prachatického muzea, Prachatice, 2016, náklad 700 výtisků, 112 str.
Cena 220,- Kč

 
Publikace

Petra Richterová: Co s tím strdím?

Prachatické muzeum, 2016. Katalog k výstavě, náklad 100 výtisků, 102 str.
Cena 40,- Kč

 
Publikace

Jan Antonín Mager: Chtěli žít, Vojáci z prachatického pomníku obětí I. světové války,

Prachatické muzeum 2016, náklad 150 výtisků, 43 str.
Cena 40,- Kč

 
Publikace

Zlatá stezka 23/1 2016. Sborník Prachatického muzea

2016, náklad 200 výtisků, 1. díl 316 stran
Cena 240,- Kč
Anotace zde »

 
Publikace

Zlatá stezka 23/2 2016. Sborník Prachatického muzea

2016, náklad 200 výtisků, 2. díl 519. str
Cena 240,- Kč

 
Publikace

Mgr. Pavel Fencl: Šumavské Hoštice. Obec a její místní části. Kosmo, Škarez 2. díl, Šumavské Hoštice a Vojslavice

Obec Šumavské Hoštice ve spolupráci s Prachatickým muzeem, 2016, náklad 700 výtisků, 299 str.
Cena 250,- Kč / Nezasíláme

 
Publikace

Lukáš Smola, Szebsovy děti, Dabrowa Gornicza - Polsko, Volary - Československo, Neskutečný příběh Morisse Rosena

Prachatické muzeum, 2016 náklad 130 výtisků, 152 str.
Cena 85,- Kč

 
Publikace

Prachatická madona, Josef Chwala (1906 - 1985)

katalog k výstavě, Prachatice, 2016, 10 str.
Cena 30,- Kč

 
Publikace

František Kubů, Marek Parkman: Staré stezky

Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací Prachatice 9.- 11. 6. 2010. Zlatá stezka. Supplementum 1, Prachatice, 2015. Náklad 150 výtisků
Nezasíláne, vyprodáno
Anotace zde »

 
Publikace

Zlatá stezka 21-22/2014 - 2015. Sborník Prachatického muzea

náklad 100 výtisků
Cena 117,- Kč
Anotace zde »

 
Publikace

František Kubů - Petr Zavřel: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 4. Úsek Státní hranice – Pasov

Prachatice 2015, náklad 100 výtisků
Cena 495,- Kč
Anotace zde »

 
Publikace

Petra Richterová, Lenka Šobrová: Čtyři svatby stačí, drahoušku

katalog výstavy Prachatického muzea, 2014, náklad 200 výtisků
Nezasíláme, vyprodáno

 
Publikace

Petra Richterová: Navaříno, napečíno, naklizíno

vydalo Prachatické muzeum, 2013, katalog ke stejnojmenné výstavě, náklad 100 výtisků.
Nezasíláme, vyprodáno

 
Publikace

Pavel Fencl: Žárovná

vydalo Prachatické muzeum, 2013 u příležitosti 150. výročí vysvěcení kaple v Žárovné, náklad 160 výtisků, 100 stran
Nezasíláme

 
Publikace

Pavel Fencl, Jan Antonín Mager, Antonín Jurčo: Prachatice, obrazy z paměti města

vydalo Město Prachatice, 2012, náklad 3 000 výtisků, 410 stran
Nezasíláme

 
Publikace

Mgr. & Mgr. Pavel Fencl

využitím textu obecní kroniky a příspěvků v textu uvedených autorů: Obec Buk, vydala Obec Buk ve spolupráci s Prachatickým muzeem, náklad 750 výtisků, 88 str.
Nezasíláme

 
Publikace

MUDr. Jan Antonín Mager: Rytmistr Franz Wolschansky a jeho příbuzenstvo, O zakladateli slávy klatovských karafiátů a jeho rodinných vazbách

vydalo Prachatické muzeum, 2012, náklad 100 ks, 14 str., 6 str. barevná příloha
Cena 20,- Kč

 
Publikace

Jan Antonín Mager: Kaple Prachaticka pohledem genealoga

vydalo Prachatické muzeum, 2011, náklad 350 ks, 104 str., 32 str. příloha. Vydáno u příležitosti autorových sedmdesátin. Publikace se zabývá vybranými objekty sakrální architektury, nejen jejich historií, ale především lidmi, kteří se o jejich stavbu zasloužili.
Cena 35,- Kč

 
Publikace

Fencl, P., Mager, J.A.: Příběhy z Plání: Pátrání po pravdě ve dvou šumavských příbězích Karla Klostermanna

vydalo Prachatické muzeum 2008, 43 str. Ve třech textech autoři osvětlují, kde se nacházel statek sedláka Podhamerského, jaké byly skutečné osudy šumavského obra Rankl Seppa, literárních postav románu V ráji šumavském, i jak to skutečně bylo s umrzlými dětmi z Klostermannovy povídky Bílý samum.
Nezasíláne, vyprodáno

 
 

J.A. Mager, P. Fencl: Klostermannové na Šumavě

Prachatické muzeum 2009, 91 str.Publikace seznamuje čtenáře s 11 Klostermannovskými rody, které žily na Šumavě. Vytěžením 90 matrik se podařilo získat základní informace o všech nositelích příjmení Klostermann v období od poloviny 17. století do počátku 20. století. Publikace je doplněna základními informacemi o lokalitách, kde Klostermannové ve sledovaném období žili.
Cena 20,- Kč

 
Publikace

František Kubů - Petr Zavřel, Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.1. Úsek Prachatice - státní hranice

České Budějovice 2007
2. Úsek Vimperk - státní hranice. České Budějovice 2007 Tyto dvě výpravné a bohatě ilustrované knihy jsou prvním a druhým dílem plánované řady pěti svazků, do kterých budou uloženy výsledky dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky, slavné středověké obchodní cesty, která spojovala české země s německým Podunajím a po které se dopravovala především sůl z alpských ložisek do Čech. Tento výzkumný projekt provádějí vydavatelé této knižní řady Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum v Prachaticích. První dva svazky jsou věnovány českým částem prachatické a vimperské větve Zlaté stezky, třetí svazek představí českou část kašperskohorské větve, čtvrtý zmapuje všechny německé části této komunikace a pátý shrne problematiku Zlaté stezky populární formou z mnoha úhlů a pohledů. Každý svazek je koncipován tak, aby sloužil nejen zájemcům o dějiny Zlaté stezky, ale také obecněji všem čtenářům, kteří se chtějí dozvědět něco nového o širokém území centrální Šumavy a přilehlých oblastí po obou stranách česko-německé hranice. Každý svazek je použitelný i samostatně a zájemci o konkrétní území si mohou koupit jen příslušný díl. Vždy se dozvědí o komunikačním systému Zlaté stezky, získají přehled o historických pramenech a literatuře o Zlaté stezce, v každém díle o pravěku a historii příslušného území a autoři objasní koncepci a metodu svého výzkumu. Jádrem každého svazku je podrobný popis trasy příslušné větve Zlaté stezky a dokumentace veškerých jejích dochovaných pozůstatků v terénu. O zajímavostech podél trasy informují speciální exkurzy. Představu o trase a o výsledcích výzkumu si každý čtenář udělá také z množství fotografií, nákresů, plánů a mapek, které doprovázejí text. Knihy jsou doplněny obsáhlým soupisem literatury o Zlaté stezce a česko-německými rejstříky.
Cena 130,- Kč

 
Publikace

František Kubů - Petr Zavřel, Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.1. Úsek Prachatice - státní hranice

Cena 150,- Kč

 
Publikace

František Kubů - Petr Zavřel, Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty.1. Úsek Prachatice - státní hranice

Cena 180,- Kč

 
Publikace

Mgr. Pavel Fencl: Včelná pod Boubínem

vydalo Prachatické muzeum, 2011, náklad 350 ks, 103 stran, barevné a černobílé fotografie. Vydáno u příležitosti 100. výročí vzniku SDH Včelná.
Nezasíláme