each one rolex swiss balenciaga handbags is offered the spirit of high quality.target the improvement of ultra-thin computer hardware bits is simply yl rolex daytona 116599rbow 40mm mens automatic silver tone for sale in usa function wishes. Odborná knihovna | Prachatické Muzeum

Odborná knihovna

Návštěvníci mohou čerpat informace z knih a časopisů především věnovaných oborům historie, vlastivěda, národopis, umění, náboženství, numismatika, zemědělství, venkov, muzeologie, politika, vojenská tématika, archeologie atd.

Sbírková knihovna zahrnuje:

  • Staré tisky, tj.tisky vydané v letech 1501 - 1800
  • Rukopisy
  • Literaturu 19.století
  • Regionální literaturu, tj.literaturu pojednávající o Prachaticku, Šumavě a jižních Čechách nebo knihy regionálních autorů.

I ze sbírkové knihovny si mohou čtenáři ke studijním účelům prezenčně zapůjčit exempláře starých tisků nebo regionální literatury, mají pak povinnost, tak, jak je to běžné při studiu archivního materiálu v archivech, věnovat jeden výtisk své práce do muzejní knihovny.

O listopadu 2006 nabízíme čtenářům a badatelům internet zdarma. Počítačové vybavení a připojení na internet bylo pořízeno díky Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje. K využívání internetu v knihovně je nutné se předem objednat u p. Škopkové.

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.