Pro školy

Prachatické muzeum poskytuje tematické edukační programy a přednášky v oblasti historie, archeologie, etnografie a umění. Edukační programy připravujeme v návaznosti na stálé expozice muzea, krátkodobé výstavy a v kontextu lidových tradic a řemesel, nebo na základě konkrétních požadavků vzdělávacích institucí a volnočasových organizací.

Naším cílem je vhodně, smysluplně a účelně doplňovat tradiční výuku regionálních mateřských, základních a středních škol. A zvyšovat všeobecné povědomí široké veřejnosti o historicky významných památkách, událostech a uměleckých dílech, významných osobnostech, tradičních zvyklostech a řemeslech v regionu Prachaticka.

Sůl na Zlaté stezce

edukační program pro žáky I. a II. stupně ZŠ

 

Malování velikonočních kraslic...

Program je vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ a pro žáky SŠ

 
 

Na Zelený čtvrtek

program vhodný pro žáky předškolních tříd MŠ a žáky ZŠ

 

Po masopustu půst!

Vhodný pro žáky ZŠ a předškolní třídy MŠ

 
 

Masopustní veselí

Určeno pro žáky I. stupně ZŠ

 

Výšlap na Ktiš - za tajemstvím...

od 7 let