Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století

V rámci tvorby nové expozice se kolektiv zaměstnanců odborného oddělení Prachatického muzea rozhodl, že vytvoří novou stálou expozici na téma, které je stále aktuální a reflektuje nedávnou historii celého Československa. Tedy odsun a likvidaci vesnic v pohraničí po roce 1946. Tuto problematiku jsme zvolili jako nosné téma nové expozice, ale snažili jsme se tento relativně krátký časový úsek zasadit do nějakého kontextu a tak není časový rozsah ohraničen pouze těmito událostmi, ale je zasazen do širšího časového rámce, kdy se snažíme o srozumitelné vysvětlení česko – německých vztahů v rámci dlouhého 19. století a následného vývoje až do pádu Železné opony v roce 1989. Návštěvník bude mít možnost se podívat na okolnosti vzniku Československé republiky v roce 1918, vývoj školství, průmyslu či dopravy. Také vyostření vztahů ve 30. letech 20. století až po Mnichovskou dohodu, konec 2. světové války, tzv. divoký odsun, organizovaný odsun. Dále soupis zaniklých vesnic, kostelů, škol atd. na okrese Prachatice v současných hranicích. S nástupem komunistického režimu k moci v únoru 1948 a vznikem hraničního pásma až po samotnou vlnu likvidace vesnic a dalších objektů v těsné blízkosti hranice i širším okolí v první polovině 50. let. Nakonec je připomenuta ostraha hranic s jednotkami Pohraniční stráže až do stříhání drátů v roce 1989. Tento časový rozsah prezentují informační panely s texty, obrázky, fotkami či mapami. Pro vizuální doplnění celé expozice jsou na stěnách umístěny velkoformátové fotografie s motivy šumavské přírody. Hlavním tahákem nově vzniklé expozice je bezesporu replika pošumavské chaloupky. Tento objekt je rozdělen na dvě části. Menší část je věnována rekonstrukci přibližné podoby obytné části domu. Ve větší části objektu je umístěna audiovizuální technika, kde si může návštěvník na ovládacím pultu zvolit jednotlivé zaniklé vesnice, které se promítnou na plochu a zjeví se základní informace o těchto zmizelých sídlech. Dalším tahákem je také rekonstrukce božích muk, které doplňují celkový dojem právě opuštěného stavení jejich obyvateli. Díky několika obrazovkám jsou zde v digitální podobě zastoupeny i spousty ostatního materiálu jako fotky, mapy atd., které si může návštěvník prohlížet. Celá koncepce prostoru by měla evokovat stav těsně po odchodu původních obyvatel z jejich domova v roce 1946. 

Za kolektiv autorů kurátor expozice Mgr. Jindřich Vágner.     

 
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
Nová expozice prachatického muzea – Proměny Prachatického okresu ve 20. století
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.