Renesance – zlatý věk města

Rudolf II. a Prachatice

Virtuální prohlídka

Šestnácté století se stalo pro Prachatice jako pro mnohá jiná města království zlatým věkem, v kterém se proměnily v kvetoucí a prosperující renesanční město. Po celých sto let byly součástí rožmberského dominia. Město získali Rožmberkové roku 1501 a drželi ho až do roku 1601. V Rožmbercích našly Prachatice mocného ochránce a vrchnost podporující jejich všestranný rozvoj. Obchod a rozvíjející se řemesla dosud přinášely městu dostatečný zisk a to si mohlo dokonce v roce 1593 dovolit zakoupit od Petra Voka helfenburské panství s městečky Bavorov a Strunkovice a dalšími 15 vesnicemi. Velmi výrazně se však 16. století zapsalo do tváře města, které si svůj renesanční půvab uchovalo dodnes. Výstavba nového opevnění, městských bran, školy a radnice měla ukázat sílu a majetnost obce. Zejména budova radnice (dnešní stará radnice) , reprezentující postavení měšťanstva, svědčí o tom, že Prachatičtí nelitovali finančních prostředků.

Půvabná palácová stavba s pravidelnými osami oken a pozoruhodnou fasádou vyrostla v rohu náměstí v letech 1570 - 1571. Jednotná tématická koncepce chiaroscurových maleb s vůdčí myšlenkou spravedlnosti řadí prachatickou radnici mezi významné evropské radní domy. Stejně záležet si dali měšťané i na svých sídlech, jejichž výstavnost jim dodávala důstojnosti.Fasády domů také většinou zdobila módní sgrafita.Bohatost jejich námětů můžeme obdivovat například na zobrazení bitevní vřavy na Rumpálově domě,na alegorických postavách panovníků Syttrova domu,které jsou dílem prachatického měšťana Šebestiána Hájka,a na dalších stavbách ve městě. Interiéry domů byly zařizovány s větším přepychem a s ohledem na pohodlí majitele.

Pestrá a malebná rudolfinská doba znamenala pro Prachatice vrchol jejich renesančního rozkvětu a nejvýznamnější období v jejich dějinách. Římský císař a český král Rudolf II. (1552 - 1612, vládl od 1576) sídlil od roku 1583 v Praze a z hlavního města Českého království učinil politické a kulturní centrum Evropy. Od roku 1601 byl Rudolf II. i pánem Prachatic, které koupil od posledního Rožmberka Petra Voka. Z té doby se dochovalo i nejstarší vyobrazení města od Jana Willenberga (1602). 15. června 1609 povýšil císař své město Prachatice mezi města královská, za což od nich pobíral roční plat 300 kop grošů.  Náš figurální výjev zachycuje zasedání prachatické městské rady v okamžiku, kdy posel císaře Rudolfa II. předává purkmistrovi privilegium o povýšení města na město královské. Páni radní si rozptylováni ve své pozornosti pozemskými žádostmi světodějnost té chvíle neuvědomili, ale to se nestávalo jen v době rudolfinské. 

 
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
Renesance – zlatý věk města
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.