Muzeum za císaře pána

Čas se vrátil na počátek 20. století, ve vzduchu je atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie...

Virtuální prohlídka

Současná expozice napodobuje tu původní, která byla v prvních letech po založení muzea v roce 1904 umístěna v přízemí Staré radnice. Expozici jsme se snažili uspořádat co nejvěrněji podle dochovaných dokumentárních snímků. Přebujelé až nepřehledné a nesystematické nakupení exponátů bylo typické pro menší muzea té doby a na návštěvníka působilo spíše svou celkovou malebností, než jednotlivými vystavovanými předměty.  V další části expozice je dochovaný nábytek z interiéru Sittrova domu. Na počátku 20. st. byl jeho majitelem tehdejší starosta Prachatic, pan Johann Zdiarsky. Pan starosta se významně zasloužil nejen o založení muzea, ale o rozvoj celého města. Jeho charakteristická silueta s vystupujícím kulatým bříškem se tehdy objevovala všude, kde se něco dělo, a pro prachatické občany zosobňovala vážnost, solidnost a jistotu. Proto je Sittrův dům označován také jako Dům Žďárských a je příznačné, že je dnes sídlem Prachatického muzea.

 
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.