Muzeum za císaře pána

V této části expozice se vrátil čas o století zpátky, na počátek 20. století.  Ovane Vás atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie, doby, v které v roce 1904 muzeum v Prachaticích vzniklo a až do vypuknutí první světové války působilo. Stojíte-li ve dveřích, spatříte v levé části sálu původní expozici tohoto muzea z prvních let jeho existence, tak jak je zachycena na dobových dokumentárních snímcích (jeden z nich vidíte pro srovnání hned vedle). Přebujelé až nepřehledné a nesystematické nakupení exponátů bylo typické pro menší muzea té doby a na návštěvníka působilo spíše svou celkovou malebností než jednotlivými vystavovanými předměty. Muzeum bylo původně umístěno v přízemí staré radnice v prostorách dnešního radničního sálu. V pravé části sálu je naproti Vám nainstalován interiér tehdejšího prachatického starosty Johanna Zdiarského, který se o založení muzea významně zasloužil. Jeho charakteristická silueta s vystupujícím kulatým bříškem se tehdy objevovala všude, kde se něco dělo, a pro prachatické občany zosobňovala vážnost, solidnost a jistotu. Pan starosta v té době vlastnil dům, v kterém se právě nacházíte.

 
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána
Muzeum za císaře pána