rolex datejust m278248 0020 rolex calibre 2671 mingzhu engine le signore automatico is frequently beautiful luxurious tracphone, minutes and moreover a few seconds is not below average, 220 different parts of the most perfect combine.tooth write plus carving skill might focus on a astonishing superior with high quality miku e liquids western verliebt. Město Prachatice | Prachatické Muzeum

Město Prachatice

Stručná historie Prachatic - video

Město Prachatice bylo od počátku své existence spjato se Zlatou stezkou, významnou středověkou obchodní komunikací, která spojovala české země s Podunajím a po které se převážně vozila sůl z alpských ložisek do Čech. Tato stezka je historicky doložena od roku 1010. Cílovým místem Zlaté stezky byla původně tržní osada vyšehradské kapituly na místě dnešních Starých Prachatic. A až někdy na přelomu 13. A 14.století vzniklo v široké kotlině pod Libínem dnešní město, podle nejnovějších archeologickch výzkumů zřejmě na místě staršího sídliště. V roce 1312 je doložen městský charakter nového sídliště a v roce 1323 mu Jan Lucemburský potvrdil městská práva. V průběhu 14.století byl postaven kostel sv.Jakuba, město bylo obehnáno prvním opevněním a zřejmě vznikla i místní škola, z které vzešla řada studentů a pedagogů pražské Karlovy univerzity, např. významný učenec Křišťan z Prachatic.

První velký rozmach města byl přerušen husitskými válkami, na jejichž počátku v roce 1420 dobyl město dvakrát Jan Žižka. Místní husitská posádka potom stála na nejradikálnějším táborském křídle husitského hnutí. Během válek také fakticky zanikla vláda vyšehradské kapituly nad městem. Po celé 15.století se potom v Prachaticích střídaly světské vrchnosti ( Jan Smil z Křemže, páni z Rabštejna a z Roupova) a nastal opět pozvolný rozvoj obchodu na Zlaté stezce. V roce 1501 získali Prachatice Rožmberkové a nastalo stoleté období rozkvětu, přerušené jen na samém počátku velkým požárem města v roce 1507. Po celé 16.století stoupal objem obchodu na Zlaté stezce a Prachatice i jeho měšťané z něj měli stále větší zisky. Projevilo se to i na stavební činnosti, která zcela změnila tvář města a učinila z něj jedno z nejvýstavnějších renesančních měst tehdejších Čech. V roce 1601 prodal poslední Rožmberk Petr Vok Prachatice císaři Rudolfu II. a ten udělil městu v roce 1609 práva města královského. Následující třicetiletá válka, na jejímž počátku bylo v roce 1620 město dobyto a vypleněno císařským vojskem, a úpadek solného obchodu na Zlaté stezce zapříčinily pozvolný úpadek Prachatic.

Po zániku Zlaté stezky na počátku 18.století se z Prachatic stalo nevýznamné provinční městečko, kde téměř ustal stavební ruch a jehož obyvatelé jen obtížně hledali nové zdroje své obživy. Po necelé století vlády Eggenberků získali Prachatice v roce 1719 v rámci celého krumlovského panství Schwarzenberkové a ti tu vládli až do zániku poddanského zřízení v roce 1848. Původně český ráz zdejšího obyvatelstva se změnil a v 19.století se již větší část hlásila k německému jazyku. Působili tu však i někteří čeští obrozenci, z nichž nejvýznamnější byl vlastenecký kněz František Josef Sláma, autor prvních dějin města. V roce 1811 se v Prachaticích narodil Jan Neumann, zřejmě nejslavnější prachatický rodák, ktetrý misijně působil v USA a v roce 1977 byl katolickou církví prohlášen za svatého.

Po vzniku Československa v roce 1918 se v Prachaticích posiluje český živel a po peripetiích kolem druhé světové války bylo po roce 1945 odsunuto zdejší německé obyvatelstvo. V roce 1960 se staly Prachatice sídlem okresu a nastala výstavba nových sídlišť kolem města, které tím ztratilo svůj do té doby téměř nedotčený středověký ráz. Historické jádro bylo v roce 1981 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.V roce 2002 bylo město Prachatice vyhlášeno ,,Historickým městem roku".

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.