Sůl na Zlaté stezce

edukační program pro žáky I. a II. stupně ZŠ

Kategorie: edukační programy ke stálým expozicím

Edukační program Zlatá stezka je doprovodným programem stejnojmenné stálé expozice. Ta je věnována historii obchodní cesty Zlatá stezka mezi Passau a Prachaticemi a obchodu se solí, který hrál významnou roli v historii Prachatic až do počátku 18. století. 

V teoretické části edukace budou účastníci seznámeni se základními fakty o historii Zlaté stezky přímo ve stálé expozici (v období jaro až podzim - venkovní expozice je přístupná), nebo shlédnutím edukačního videa (v zimním období - venkovní expozice je uzavřena). V praktické části edukace si žáci vyrobí ochucenou sůl. 

Cíle edukace

  • účastníci získají základní fakta o odchodní cestě Zlatá stezka mezi Passau a Prachaticemi;
  • naučí se základní pojmy spojené s obchodem se solí a obohatí si slovní zásobu o termíny: Zlatá stezka, soumar, prostice, karavana, úvozová cesta, dlouhé dílo, clo, lapkové, strážní hrádky;
  • budou schopni si představit život soumarů a jejich putování po obchodní stezce v období středověku;
  • zapamatují si, že sůl je významná pro všechny živé organismy a existuje v různých podobách;
  • naučí se konzervovat potraviny pomocí soli a ověří si výsledek konzervačního postupu;
  • účastníci rozvinou schopnost plnit zadaný úkol samostatně; 
  • komunikovat a spolupracovat ve skupině;
  • posílí jemnou motoriku a zapojí smylové vnímání.

Termíny: program je realizován celoročně

Časová dotace: 60 min.

Cena: 30,- Kč / žák, s výrobou ochucené soli 60,- Kč / žák

Maximální počet žáků: 25

Edukační program je možné upravit dle potřeb konkrétní třídy. Prohlídku stálé expozice v rámci edukace nabízíme v českém, nebo německém jazyce.

Lenka Kunová
kunova@prachatickemuzeum.cz 
+420 702 287 480.

 

Poptejte edukaci

 
Věk dětí, třída, pedagogický doprovod, další

Kontaktní osoba

 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.