Život ve středověku

Edukační program pro základní školy a střední školy

Kategorie: Edukační program k historii města

Edukační program se zabývá nejstarší historií Prachatic. Založením města, důvody, které k založení města vedly a základním urbanistickým členěním historického centra. Zejména se ale budeme věnovat gotickému tvarosloví na domech v centru města, základnímu členění gotického obytného domu. Každodenní život nižší šlechty nám přiblíží množství replik předmětů z doby lucemburské, které si děti budou moci prohlédnout, osahat i vyzkoušet.

Cílé edukačního programu:

  • upevnění základní datace gotického období
  • pochopení základních urbanistických principů použitých ve městě Prachatice
  • žáci bezpečně poznají základní gotické tvarosloví - lomený oblouk, vnější opěrný systém
  • pomocí souboru předmětů (replik) z doby lucemburské si žáci snáze představí každodenní život ve středověku

Termín: Program je realizován celoročně, část programu probíhá mimo muzeum, v historickém centru města.

Časová dotace: 90 minut

Cena: 30 Kč / žák

Maximální počet žáků: 25

Program je možné upravit podle potřeb třídy. Po úpravě je program vhodný též pro studenty středních škol.

 

 

Poptejte edukaci

 
Věk dětí, třída, pedagogický doprovod, další

Kontaktní osoba

 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.