Pevnosti doby bronzové v jižních Čechách

Edukační program k výstavě

Program pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Kategorie: edukační program ke krátkodobé výstavě

Výstava Pevnosti doby bronzové v jižních Čechách vytváří rámec pro výukový program, který je vhodný pro všechny ročníky ZŠ.

Žáci absolvují komentovanou prohlídku výstavy, kde budou moci objevovat nejen modely opevněných sídel, ale také archeologických nálezů z doby bronzové. Poté si nové vědomosti upevní pomocí "muzejního kufříku", souboru replik předmětů z doby bronzové, vyráběných metodou experimentální archeologie. Tyto repliky si každý účastník programu bude moci prohlédnout a osahat. 

Cíl edukačního programu:

  • získání náhledu na dobu bronzovou
  • schopnost základní datace
  • osvojení základní pojmů z architektury
  • schopnost představit si život doby bronzové

Časová dotace 90 minut

Cena 30 Kč/ žáka

Maximální počet žáků 25

Lenka Kunová

kunova@prachatickemuzeum.cz
+420 702 287 480

 

 

Poptejte edukaci

 
Věk dětí, třída, pedagogický doprovod, další

Kontaktní osoba

 
 
Pevnosti doby bronzové v jižních Čechách
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.