Pro školy

Prachatické muzeum poskytuje tematické edukační programy a přednášky v oblasti historie, archeologie, etnografie a umění. Edukační programy připravujeme v návaznosti na stálé expozice muzea, krátkodobé výstavy a v kontextu lidových tradic a řemesel, nebo na základě konkrétních požadavků vzdělávacích institucí a volnočasových organizací.

Naším cílem je vhodně, smysluplně a účelně doplňovat tradiční výuku regionálních mateřských, základních a středních škol. A zvyšovat všeobecné povědomí široké veřejnosti o historicky významných památkách, událostech a uměleckých dílech, významných osobnostech, tradičních zvyklostech a řemeslech v regionu Prachaticka.

Zdobení velikonočních kraslic ...

Program je vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ a pro žáky SŠ

 

Gotika v Prachaticích

Edukační program pro základní školy a střední školy

 
 

Sůl na Zlaté stezce

edukační program pro žáky I. a II. stupně ZŠ

 

Výšlap na Ktiš - za tajemstvím...

od 7 let

 
 

Šlapání zelí

Edukační program pro mateřské a základní školy

 

Vánoční pečení

Edukační program pro MŠ a ZŠ Pečení s mistrem pekařem Augustinem Sobotovičem

 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.