Nabídka školám

Edukační programy Prachatického muzea 

Nutno předem objednat!!! na telefonu 388 311 419, nebo emailu fidlerova@prachatickemuzem.cz

 

Rok 1918 na Prachaticku

Program společně s aktuální výstavou Rok 1918 na Prachaticku připomene okolnosti vzniku první světové války, útrapy vojáků a život civilního obyvatelstva v průběhu války. Seznámí s významnými osobnostmi, které se podílely na vzniku Československa. Nastíní jak lidé na Prachaticku prožívali události spojené s 28. říjnem 1918. Součástí programu jsou pracovní listy přizpůsobené věkové skupině žáků I. i II. stupně.

-          pro I. a II. stupeň ZŠ + střední školy

-          časový rozsah cca 45 – 60

-          vstupné děti z MŠ a žáci s průkazkou KPPM zdarma, jinak 5 Kč žák + pedagogický doprovod zdarma

 

 

Svatohavelské posvícení

Proč se slaví posvícení. Jaké lidové zvyky se pojí s podzimem. Společně si upečeme mětynku, netynku či hnětýnku a vyzkoušíme si, jak se nakládá kyselé zelí.

-          pro MŠ a I. stupeň ZŠ

-          časový rozsah cca 45 - 60 minut

-          vstupné 20 Kč žák – náklady na dílnu + pedagogický doprovod zdarma

 

 

Dušičkový čas

Kdo byli Keltové a co pro ně znamená svátek Samhain. Proč o dušičkách zapalujeme svíčky a jak je to u nás s Halloweenem.

-          pro MŠ a I. stupeň ZŠ

-          časový rozsah cca 45 - 60 minut

-          vstupné 20 Kč žák – náklady na dílnu + pedagogický doprovod zdarma

 

 

Stálá expozice se zaměřením na historii Zlaté stezky a renesanci

Jak probíhal obchod na Zlaté stezce. Kdy byl obchod v rozkvětu a kdy upadal. Život v Prachaticích nejen v dobách renesance. Po stopách renesančního umění v Prachaticích.

-          pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ + střední školy

-          časový rozsah cca 45 – 60

-          vstupné děti z MŠ a žáci s průkazkou KPPM zdarma, jinak 5 Kč žák + pedagogický doprovod zdarma

 

Stálá expozice Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna a život v 19. století

Kdo byl Jan Nepomuk Neumann.  Proč odjel do Ameriky. Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v Americe a u nás. Jak se žilo v 19. století.

-          pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ + střední školy

-          časový rozsah cca 45 – 60

-          vstupné děti z MŠ a žáci s průkazkou KPPM zdarma, jinak 5 Kč žák + pedagogický doprovod zdarma

 

 

Vytvoř si svůj historický terč

Nechte se inspirovat sbírkou prachatických historických terčů z 19. století a vytvořte si vlastní terč. Na závěr si můžete zaházet šipkami na cíl.

-          pro MŠ a I. stupeň ZŠ

-          časový rozsah cca 45 -60 minut

-          vstupné 20 Kč žák – náklady na dílnu + pedagogický doprovod zdarma