VýstavaLov

31.10.2023 - 30.12.2023

30,-

15,-

Od 17:00

Výstava věnovaná loveckým tesákům

 Lovecké tesáky, palné zbraně, zdobené prachovnice, zlaté šperky vykládané grandlemi a drahými kameny, broušené sklo a malovaný porcelán, obrazy – vše s tematickou výzdobou nebo předměty používané při lovu samotném. To vše je možné spatřit na výstavě, kterou připravilo Prachatické muzeum ve spolupráci s podnikem Lesy České republiky, s. p. Valná většina vystavených předmětů pochází ze soukromé sbírky. Tento fakt je určující pro podobu výstavy a její unikátnost. Tato kolekce je poprvé prezentována v prostorách muzea a dává tušit bohatství námětů, zpracování a témat týkajících se fenoménu lovu jako jednoho ze základních principů v přírodě, kdy přežití jednoho živého organismu závisí na usmrcení druhého. V současné době již lov nepředstavuje pro člověka hlavní druh obživy a bavíme se spíš o myslivosti. Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a spolkové činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví. Její tradice sahá hluboko do dob minulých.

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.