VýstavaPevnosti bronzového věku v jižních Čechách

Pevnosti bronzového věku v jižních Čechách

16.6.2022 - 4.9.2022

Kč 30,-, sleva Kč 15,-

Výstava zaměřená na archeologické poznatky a nálezy z hradišť doby bronzové.

Výstava Pevnosti bronzového věku bude poněkud redukovanou verzí stejnojmenné výstavy instalované v roce 2021 v Prácheňském muzeu v Písku. Tematicky je zaměřena na aktuální stav poznání hradišť doby bronzové v jižních Čechách, které patří k nejstarším prvkům kulturní krajiny našeho regionu. Představeny budou blíže nejzajímavější lokality, vybrané nálezy, ale také rekonstrukční modely hradišť. Vyjma segmentu opevnění hradiště u Vrcovic bude k vidění zcela nový model impozantního hradiště Hrad u Skočic. 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.