PřednáškaReemigranti: povídání o minulosti rumunských Slováků

Reemigranti: povídání o minulosti rumunských Slováků

4.5.2019

zdarma

Od 16:00

V Radničním sále Městského úřadu přednáší Radek Ocelák

Rumunští Slováci, jejichž předkové v první polovině 19. století osídlili lesnaté kopce Sedmihradska, po 2. sv. válce v počtu několika tisíc rodin reemigrovali do Československa. Byli z velké většiny usídleni v českých a moravských pohraničních oblastech, zvláště na Šumavě a v oblasti Jeseníků. Zde dodnes nalézáme mnoho jejich potomků. Kniha, kterou přednášející na podzim 2018 vydal, je sedmdesát let po příchodu reemigrantů vůbec první shrnující prací na toto téma.