PřednáškaPaul PRAXL, potomek soumarského rodu

Paul PRAXL, potomek soumarského rodu

18.1.2021 - 28.2.2021

PŘEDNÁŠKA ONLINE

autor přednášky: PhDr. František Kubů

PAUL PRAXL (*17.5.1935, Volary)

významný badatel, historik, archivář, muž mnoha talentů a schopností, největší žijící znalec Zlaté stezky a v neposlední řadě stálý spolupracovník Zlaté stezky – sborníku Prachatického muzea.

Jako potomek starého soumarského rodu se narodil ve Volarech a jako etnický Němec byl po 2. světové válce násilně vysídlen. Zůstal však nedaleko za šumavským hřebenem v městečku Waldkirchen, které spojovala s jeho rodnými Volary slavná Zlatá stezka.

Nezatrpkl, nedal se uzavřít do žaláře neradostných vzpomínek a nelehkých ran osudu a celý svůj dosavadní pracovitý a plodný život zasvětil odhalování krás a minulosti svého rodného kraje. Ten pojímá jako širokou oblast po obou stranách Šumavy a na území tří zemí – Čech, bývalého Pasovska a dnešního Bavorska a Horních Rakous. Věnoval jí bezpočet svých prací, drobných statí, článků i knih a spektrum jeho témat i úhlů pohledu je nepřeberné.

Jedno téma si však zamiloval již v raném dětství a zůstal mu věrný až dodnes - Zlatá stezka, proslulá středověké obchodní cesta, která svou minulostí i svým významem mezinárodní spojnice prorůstá až do naší současnosti a která se za 30 let od přelomového roku 1989 stala fenoménem a symbolem nově navázané spolupráce mezi národy podél Šumavy.

Paul Praxl Zlatou stezku probádal ze všech možných úhlů a široké veřejnosti zpřístupnil její minulost. Také po jejích stopách prošel křížem krážem kraj, kudy vedly její větve z Pasova přes Šumavu do Čech, a poznal a odhalil její dosud zachované zbytky. Také o tyto své poznatky se podělil s každým, kdo o ně projevil upřímný zájem. Pracovníkům Prachatického muzea a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích tím usnadnil a vlastně umožnil zdárné dokončení mnohaletého výzkumu Zlaté stezky. A byl to také on, kdo již v roce 1994 napsal první článek o Zlaté stezce do prvního ročníku našeho sborníku. Od té doby sborník zásobuje hodnotnými, v mnohém podnětnými a zajímavými články dodnes.

Je nesporným faktem, že Paul Praxl svým životem a svou prací nebývalou měrou přispěl k opětovnému sblížení Čechů a Němců, kteří žili a žijí v krásném kraji Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna.  Svůj vztah ke kraji svých předků, který je i naším krajem, projevil i dalším a velmi mimořádným způsobem: svou rozsáhlou a velmi cennou sbírku knih a písemných materiálů věnoval Prachatickému muzeu.

 

 

autor textu: PhDr. František Kubů