PřednáškaMayerling 1889. Smrt korunního prince arcivévody Rudolfa.

prednaska_2019-10-08_Mayering1889_poster, Mayerling 1889. Smrt korunního prince arcivévody Rudolfa.

8.10.2019

zdarma

Od 17:00

Přednáší historik PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

Historik F. Kubů z Prachatického muzea upozorní na výročí události, která na sklonku 19. století otřásla Rakousko-uherskou monarchií a která měla velký ohlas po celé tehdejší Evropě i dále ve světě. Třicetiletý následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda Rudolf, syn císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty (známé Sissi, krásné a velmi svérázné ženy), spáchal v loveckém zámečku Mayerling u Vídně sebevraždu se svou milenkou, osmnáctiletou baronessou Mary Vetserovou. Kolem této události vzniklo okamžitě mnoho fám a spekulací, neboť císařský dvůr ve Vídni její okolnosti až do zániku monarchie v roce 1918 důsledně tajil. Arcivévoda Rudolf byl velmi schopný muž s na tu dobu velmi progresivními názory a pro habsburskou monarchii byl velkou nadějí do budoucna. Plánoval ji totiž zreformovat a zmodernizovat, což tento stát, jehož součástí byly i české země, zoufale potřeboval. Právě Rudolf měl, na rozdíl od většiny Habsburků, Čechy rád a v roce 1871 navštívil jako 13letý chlapec i Prachatice.