PřednáškaDoktorka z domu Trubačů

Doktorka z domu Trubačů

14.5.2019

zdarma

Od 17:00

Literární pásmo připravili a účinkují Jiří a Ludmila Práškovi

26. října letošního roku vzpomeneme 123 let od narození jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20. století. Jmenovala se Vlasta Kálalová a byla provdána Di Lotti. Pocházela z Bernartic, její otec byl učitelem a proslul jako velký propagátor chovu králíků. Však také rodinná vila při silnici od Písku na Tábor nese reliéfy králíků. Na fasádě je ovšem také pamětní deska, která připomíná na neobyčejnou obyvatelku tohoto domu. Vlasta vystudovala medicínu a měla mimořádné nadání pro jazyky. Těch evropských zvládla poměrně hodně a přidala k nim i některé orientální. Důvod byl ten, že se na počátku dvacátých let rozhodla na vlastní pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do Íráku, kde v Bagdádu provozovala nejprve soukromou lékařskou praxi a poté založila nemocnici. Tam se také vdala a povila dvě děti. Po několika letech se vrátila zpět do Československa a pobývala s rodinou střídavě v Praze a rodných Bernarticích. Poslední den války, 8. května 1945, ji potkala hrozná tragédie. Při řádění německých vojáků, kterému padla za oběť řada nevinných, přišla o manžela i obě děti a sama byla těžce raněna. Boji za mír věnovala poslední část svého života, který už vůbec nebyl radostný. Zemřela v roce 1971 v písecké nemocnici a spolu se svými nejbližšími odpočívá navždy na bernartickém hřbitově.

O jejím osudu vydala svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize „Doktorka z domu Trubačů“, a ta se pro svou oblíbenost dočkala mnoha vydání. Právě na základě této knihy si život MUDr. Vlasty Kálalové Di Lottiové připomeneme v literárním pásmu, který připravili Jiří a Ludmila Práškovi z Písku.