Přednášky

Napoleon Bonaparte - muž, který změnil Evropu

PřednáškaNapoleon Bonaparte - muž, kter...

10.9.2019

 
Mayerling 1889. Smrt korunního prince arcivévody Rudolfa. PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

PřednáškaMayerling 1889. Smrt korunního...

8.10.2019

 
 
Írán známý  neznámý

PřednáškaÍrán známý neznámý

22.10.2019

 
Archeologické výzkumy a nálezy na Prachaticku v letech 2016–2019

PřednáškaArcheologické výzkumy a nálezy...

3.12.2019