PřednáškaPraktický seminář antropologie

Praktický seminář antropologie

14.6.2018

zdarma

Od 17:00

V přednáškovém sále muzea přednáší antropoložka Mgr. Marcela Horáková ze společnosti Labrys o.p.s.