Napište nám              

Prachatické muzeum | aktuálně

Aktuálně zveme

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Prachatické muzeum připravilo na  rok 2017 cyklus přednášek, který má zmapovat vývoj česko- německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.  Toto pro náš region stěžejní téma budilo v minulosti často kontroverze  a emoce a tento cyklus by ho chtěl představit v pokud možno objektivním světle současných vědeckých poznatků.  V 10 přednáškách se představí přední odborníci na daná období z Prachatic, jižních Čech i z centrálních vědeckých pracovišť našeho státu. Cyklus proběhne v krásném prostředí Radničního sálu staré radnice v Prachaticích a zájemci z řad široké veřejnosti jsou na něj srdečně zváni.

 

ČESKO – NĚMECKÉ VZTAHY V ČECHÁCH od počátků historie do dnešních dnů

Přednáškový cyklus. Radniční sál staré radnice v Prachaticích, od 17 hodin

Pořadatel: Prachatické muzeum

 

15. březen

Germáni v Čechách od příchodu do konce stěhování národů

PhDr. Petr Zavřel, Ph.D., Jihočeské muzeum České Budějovice

 

23. březen

Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století

Mgr. Ing. Marek Parkman, Prachatické muzeum

 

30. březen

Češi a Němci v Čechách v raném a vrcholném středověku

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

 

13. duben

Česko-německé vztahy v husitském století

Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc., Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR Praha

 

11. květen

Česko-německé vztahy v době předbělohorské

Prof. Dr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice

 

31. květen

Česko německé náboženské vztahy v době barokní

Prof. Dr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR Praha

 


 

2. únor - 19. duben

Barevné hry skla z Lenory

 

 


 

13. duben - 14. duben

Zvykoslovné Velikonoce

tradiční řemesla a techniky v Prachatickém muzeu

 

 


 

EXPOZICE PRACHATICKÉHO MUZEA JSOU AŽ DO KONCE BŘEZNA UZAVŘENY !!!


 


 

Plánované výstavy 2017

 

 

5. duben – 31. květen

Z všedního dne za romantikou

Tramping v jižních Čechách

 

9. červen – 3. září

Ejhle kolo !

Výstava ze sbírek Petra Hošťálka

 

13. září – 30. prosinec

Zmatené peníze

Putovní numizmatická výstava Regionálního muzea v Litomyšli

 


   

Výstavy, přednášky a akce 2017

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Prachatické muzeum 2017

Výstavy

 

2. únor – 19. duben

Barevné hry skla z Lenory

 

 

 

 

 

Přednášky

přednáškový sál, všechny přednášky se konají od 17 hodin

15. - 30. březen
Česko-německé vztahy v Čechách Česko-německé vztahy v Čechách

 

 

 

 

15. březen GErmáni v Čechách od příchodu do konce stěhování národů
Germáni v Čechách od příchodu do konce stěhování národů

 

23. březen Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století
Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století

 

30. březen Češi a Němci v Čechách v raném a vrcholném středověku
Češi a Němci v Čechách v raném a vrcholném středověku


Doprovodné akce

 

13. duben – 14. duben

Zvykoslovné Velikonoce